Đối tác

EPIROC (Thụy Điển)

Epiroc là đối tác năng suất hàng đầu cho các ngành công nghiệp khai thác, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên. Với công nghệ tiên tiến, công ty phát triển và sản xuất các thiết bị, vật tư tiêu hao và dịch vụ tiên tiến để sử dụng trong khai thác bề mặt và ngầm, cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng, khoan giếng và ứng dụng địa kỹ thuật.