Sản phẩm/Dịch vụ

Thiết bị khoan hầm Epiroc

Là nhà cung cấp thiết bị khai thác đá hàng đầu trong hơn 140 năm, chúng tôi đã có được kinh nghiệm và kiến thức đáng kể về các kỹ thuật khai thác được thực hành trên toàn cầu.

Drill Rigs

Dimension stone equipment
Rotary blasthole drill rigs

Excavator Attachment

Excavator attachments
Concrete Cutter

Loaders & Trucks

Loaders and trucks
Diesel loaders

Mechanical rock excavation equipment

Mechanical rock excavation equipment
Mobile Miner 40V