TUYỂN DỤNGCơ hội việc làm tại tập đoàn T&C

🚀🚀 Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ online: https://bit.ly/48pni9N ℹ️ THÔNG TIN CHUNG: – Vị trí tuyển: Trợ lý Tổng giám đốc✍ – Thời gian: Toàn thời gian – Địa điểm làm việc: Hà Nội ————————— 🔔 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Là đầu mối liên hệ, kết nối, truyền đạt thông tin từ...

🚀🚀 Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ online: https://bit.ly/48pni9N ℹ️ THÔNG TIN CHUNG: – Vị trí tuyển: Trưởng bộ phận Pháp chế ⚖️ – Thời gian: Toàn thời gian – Địa điểm làm việc: Hà Nội ————————— 🔔 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tư vấn chính xác và kịp thời cho HĐQT về các...

🚀🚀 Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ online: https://bit.ly/48pni9N ℹ️ THÔNG TIN CHUNG: – Vị trí tuyển: Kế toán trưởng 📊 – Thời gian: Toàn thời gian – Số lượng tuyển: 0️⃣1️⃣ – Địa điểm làm việc: Mê Linh – Hà Nội ————————— 🔔 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tổ chức thực hiện quy...