OSHKOSH (Mỹ)

Năm 2016 TCID trở thành đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn Oshkosh từ Oshkosh, Wisconsin, Hoa Kỳ về sản phẩm phòng cháy chữa cháy.Được thành lập vào năm 1917, Oshkosh là nhà sản xuất thiết bị cứu hỏa và cứu hộ lớn nhất thế giới.