Cung cấp thiết bị & dịch vụ y tế Siemens - Xét nghiệm

Công ty TCM đang đầu tư tại

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM – Cơ sở 1 gồm:

  • 02 hệ thống SIEMENS ADVIA CENTAUR XP SYSTEM: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động, được nối thông qua VERSACELL X3
  • 01 máy xét nghiệm huyết học SIEMENS ADVIA 2120I: Máy xét nghiệm huyết học

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM – Cơ sở 2 gồm:

  • 01 hệ thống SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT SYSTEM: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, TP. HCM.

  • 01 hệ thống SIEMENS ADVIA CENTAUR CP SYSTEM: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động
MAGNETOM Verio