Về T&C

Thông điệp của Chủ tịch

Sau gần 3 thập niên hoạt động kinh doanh ở cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh, tôi thực sự tin rằng sự “thay đổi” là một đặc tính quyết định không chỉ trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam mà trên toàn thể thế giới nói chung.

Nhận thức đơn giản này và ý thức về sự “thay đổi” là nền tảng, và dựa vào đó tôi đã xây dựng và hình thành nên T&C, từ khi thành lập vào năm 1994 cho đến ngày nay. Khi nhìn lại một chặng đường đã đi qua của T&C - những thành công cũng như những thất bại, tôi không thể không nhận ra rằng các yếu tố làm nên kết quả kinh doanh của chúng tôi luôn luôn là kết quả của sự “thay đổi”. Tôi thực sự hãnh diện và tự hào về khả năng nổi bật của T&C không chỉ trong nhận diện mà còn nắm bắt một cách tổng thể những thay đổi trong nền kinh tế đang hàng ngày phát triển của Việt Nam.

Chặng đường đã qua của T&C đã tạo cho tôi nhiều sự hứng thú xen lẫn ngạc nhiên khi nó đã cho tôi vô số cơ hội để trải nghiệm những sáng tạo trong hoạt động kinh doanh của mình và năng lực của Tập đoàn nhằm hiểu rõ hơn về nền kinh tế và nhu cầu quốc gia, và thực sự nắm bắt được sự cần thiết phải dẫn dắt thay đổi ngay cả trước khi nó xảy ra để vươn lên dẫn đầu.

Khi tôi nhìn vào tương lai, không thể phủ nhận rằng nhiệm vụ của tôi không chỉ bao gồm việc định hướng chiến lược tương lai của Tập đoàn, mà còn phải nuôi dưỡng và chuẩn bị cho các thế hệ lãnh đạo T&C tiếp theo, để cho T&C Group tiếp tục là đơn vị được tin tưởng, vì luôn luôn hoàn thành các cam kết đặt ra, không chỉ vì lợi ích của nhân viên, mà còn vì lợi ích của nhân dân

Nguyễn Thành Công
Chủ tịch
Tập đoàn T&C